Begeleiding (hoog)begaafde kinderen

SmartThinkingBreda is gespecialiseerd in het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen op de volgende gebieden: 

Begeleiding bij het “leren leren”

Hieronder versta ik o.a. leren doorzetten, het leren omgaan met fouten, het aanleren van een goede taakaanpak, aanleren van strategieën, Mindmappen etc.

Begeleiding op sociaal en emotioneel gebied.

Dit houdt in dat ik de kinderen op een oplossingsgerichte reflectieve manier leer de kracht in zichzelf terug te vinden door een reëel zelfbeeld te ontwikkelen, een groei-mindset te ontwikkelen, om te gaan met hun hoogsensitiviteit en/of blokkades weg te nemen, waardoor ze vol zelfvertrouwen in het leven komen te staan.

Hoe werkt het in de praktijk: In een intakegesprek komen we tot de hulpvraag. Op basis van deze hulpvraag schrijf ik een begeleidingsplan. Bij overeenstemming ga ik samen met uw kind aan het werk. Tussentijds vindt evaluatie plaats en kan het plan, indien nodig, bijgesteld worden.

 

Begeleiding scholen

SmartThinkingBreda kan scholen begeleiden op de volgende gebieden:

Begeleidingstraject leraren, intern begeleiders of coördinatoren HB

Soms lukt het niet om tot sommige hoogbegaafde leerlingen door te dringen. Observatie is dan een middel om zicht op de ernst van het probleem te krijgen. In een gesprek nadien geef ik advies hoe hiermee om te gaan. Hiervoor kom ik één of, indien nodig, meerdere keren op locatie.

Workshops

In een gesprek wordt duidelijk waar binnen uw schoolorganisatie behoefte aan is. Ik maak mijn workshop op maat. Een workshop duurt ongeveer 3 uur.

Beleidsadvies scholen

Bij het maken van beleid komt heel wat kijken. Waar moet aan gedacht worden? Wat is een reële tijdsplanning? Hoe krijg je je team mee? Etc. Ik kan de school begeleiden in het komen tot een goed beleid wat gedragen wordt door de meeste leerkrachten.

Begeleiding bij het opzetten van een plusklas/verrijkingsgroep

Ik kan jullie laten nadenken over de doelen die je wilt bereiken en adviseren op welke verschillende manieren je een plusklas/verrijkingsgroep kunt vormgeven. Daarnaast kan ik door middel van learning on the job leerkrachten begeleiden om plusklasleerkracht te worden.

Hoe werkt het in de praktijk: In een intakegesprek met betrokkenen wordt de hulpvraag duidelijk, waarna ik een voorstel schrijf. Als iedereen akkoord is, gaan we samen aan de slag.