SmartThinkingBreda richt zich op (hoog)begaafde kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. Mijn klanten zijn zowel ouders als scholen die kampen met vraagstukken/problemen gerelateerd aan hoogbegaafdheid.

Als ouder kun je bij mij terecht als je ziet dat het niet goed gaat met je kind, thuis of op school. Op cognitief, fysiek, sociaal en/of emotioneel gebied.

Basisscholen kunnen bij mij terecht voor:

  • Workshops
  • Begeleidingstraject voor leraren, intern begeleiders of coördinatoren HB
  • Beleidsadvies scholen
  • Begeleiding bij opzetten plusklas/verrijkingsgroep