Ouders

 • Kort mailcontact of kort telefonisch contact: Gratis
 • Intakegesprek (ongeveer 45 min.) en het opstellen van een begeleidingsplan: €100,00.
 • Adviesgesprek van 1 uur met schriftelijk verslag: €100,00. Na dit uur betaalt u: €75,00 per uur.
 • Individuele begeleiding kind: €75,00 per uur.
 • Ondersteuning bij gesprekken op school €75,00 per uur*.
 • Observatie in de klas en advies aan ouders €75,00 per uur*.

 

*)Exclusief reiskosten (€0,35 per km. buiten Breda)

 

Scholen

  • Intakegesprek en het maken van een voorstel: €85,00 (Als u een begeleidingsovereenkomst aangaat, vervallen deze kosten.)
  • Begeleiding leerkrachten, intern begeleiders, coördinatoren: offerte op aanvraag
  • Workshop/lezing op maat, te denken valt aan signalering, compacten/verrijken, hoogsensitiviteit, mindset, executieve functies, motivatie, taak- &werkhouding etc. Offerte op aanvraag* 
  • Beleidsadvies: offerte op aanvraag
  • Begeleiding opzetten verrijkingsklas/plusklas: offerte op aanvraag

 

*) Aangezien ik aangesloten ben bij het CRKBO hoef ik geen BTW af te dragen voor workshops

 CRKBO Docent

 Betaling en afspraak annuleren

 • Betaling binnen twee weken na ontvangst factuur.
 • Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren per e-mail of per telefoon. Bij niet tijdig annuleren ben ik genoodzaakt om het volledige bedrag in rekening te brengen.